Drazdivy prujem

Výrobní technologické postupy jsou doprovázeny emisemi znečištění prachem, zejména při těžbě surovin, drcení, mletí, míchání a třídění. Kromě hluku jsou průmyslové prachy nejpravděpodobnější pravděpodobností pro zdraví lidí hrajících na takovém místě.

Vzhledem k zisku pro zdravotní stav počítáme s:- dráždivý prach,- toxický prach,- alergenní prach,- karcinogenní prach,- vláknitý prach.Základním významem v místě vyzařujícím znečištění prachem je dobrá prevence pomocí mimořádné a sociální ochrany proti prachu.Individuální ochrana zahrnuje:- respirátor na jedno použití,- polomasky s výměnnými filtry a absorbéry,- hry s výměnnými filtry a absorbéry,- přilby a ochranné kukly.Kolektivní ochrana proti prachu zahrnuje: větrací a větrací systémy, systémy odsávání prachu, volně stojící dmychadla a ventilátory.Zařízení pro sběr prachu rozdělujeme na: suché a mokré lapače prachu.Mezi nejčastěji používané lapače prachu patří: usazovací komory, lapače prachu s filtrační vrstvou, cyklony a multicyklony, elektrostatické odlučovače, mokré lapače prachu.Usazovací komory jsou jedny z nejnižších sběračů prachu s nízkými instalačními náklady. Charakteristickým rysem tohoto výstupu je jednoduchá účinnost odsávání prachu, proto se obvykle používají v kombinaci s jinými lapači prachu. Filtrační odprašovače představují velkou účinnost. Obsluha v keramickém a metalurgickém sektoru je nejbohatší metodou odstraňování prachu. Mokré kolektory používají vodu, aby konečně neutralizovaly vzniklý prach. Vedlejším účinkem je odpadní voda vznikající v důsledku přenosu kontaminantů do kapaliny. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu musí být použita speciální jednotlivá řešení.Volba odprašovacího zařízení souvisí s průmyslem také z určité hrozby.