Bezpecnost africke unie

Jsou již evropskými i vlastními právními předpisy v oblasti ochrany zaměstnanců v potenciálně výbušných oblastech. Totéž z těchto evropských dokumentů jsou informace 99/92 / ES ze dne 16. prosince 1999 s ohledem na minimální požadavky na plán zlepšení bezpečnosti a zdravotního stavu zaměstnanců, kteří jsou potenciálně vystaveni riziku výbušné atmosféry.

Tento dokument stanoví požadavky především pro zaměstnavatele. Zaprvé vyžaduje, aby zaměstnavatel zaručil bezpečnost svých zaměstnanců v pořadí, kdy bude v prostorách závodu vytvořena jednoduchá kniha. Kromě toho se zaměřuje na prevenci výbušných koncentrací na pracovišti. Zároveň zabraňuje tvorbě zápalných zdrojů, které mohou v jakékoli formě vyvolat výbuch. Tyto informace navíc vyžadují, abyste omezili velmi nebezpečné účinky výbuchu. V Polské republice stále existují normativní akty, které specifikují ustanovení ve velmi projednávané oblasti. Jedná se především o vyhláška ze dne 29. května 2003 o minimálních požadavcích na důvěru a zdraví zaměstnanců při významu práce, při které se může vyskytovat výbušná atmosféra (zákon č. 1007 z roku 2003, položka 1004. a ze zákona ze dne 8. července 2010 v situaci minimálních požadavků na důvěru a hygienu při práci související s možností setkávání se ve výbušné atmosféře na pracovišti (Úř. věst. č. 138, bod 931, které poskytují výše uvedenou směrnici.Bezpečnost proti výbuchu je ochrana proti výbuchu, která v konečném důsledku hodlá chránit nejen domov a prostředky, ale také kontrolu zaměstnanců. Zvláštní pozornost je proto věnována tomu, aby zaměstnavatelé určili potenciálně výbušné oblasti. Kromě toho je ve spěchu, aby zkontroloval stávající systémy odolné proti výbuchu, které vykonávají mimořádně důležitou pozici v oblasti bezpečnosti při výbuchu. Současně by měly být vypracovány texty, jako je hodnocení rizika výbuchu a dokument o ochraně proti výbuchu. Vytváření těchto textů je založeno na zákonu ministra mentálních věcí a Rady ze dne 7. června 2010 (zákon č. 109 ze dne 2010, č. 109, bod 719, na základě platných právních ustanovení a technické dokumentace a nařízení nařízení ministra hospodářství. ze dne 8. července 2010 (věstník zákonů z roku 2010 č. 138, položka 931.